Unset.
Ej uppdaterad.
Hämta historisk data
Bilden är knyckt från ESA:s databas, sedan beskuren och komprimerad.